Originální fasáda ve škole pro zrakově postižené děti

28. 6. 2012

Společnost AkzoNobel, výrobce interiérových i fasádních barev Dulux, zapojila do celosvětového projektu Let's Colour Školu pro zrakově postižené v Brně na Kamenomlýnské ulici.

Fasáda Školy pro zrakově postižené v Brně - Pisárkách byla vybrána společností AkzoNobel k realizaci originálního výtvarného návrhu. AkzoNobel zajistí sponzorsky barvy i realizaci fasády. Do celé akce byli zapojeni žáci a studenti školy, kteří v rámci výuky zpracovali svoji představu, jak by měla fasáda vypadat. Vybrané návrhy pak dostali do ruky studenti brněnského VUT, fakulty architektury, aby se jimi inspirovali při vytváření vlastního návrhu.

Workshopu budoucích architektů předcházela zajímavá přednáška Ing. Bc. Petra Karáska, vedoucího brněnského Tyflosevisu, který nás seznámil s omezeními a úskalími, jež provázejí slabozraké a nevidomé. Dal nám zároveň návod, jak by měla fasáda vypadat, aby působila příjemně pro žáky s různými očními vadami. Na závěr besedy jsme měli možnost si pomocí speciálních brýlí vyzkoušet různé stupně slabozrakosti.

Společně s kolegyní Janou Boháčkovou jsme pro studenty - architekty připravily workshop, v jehož rámci jsme je seznámily se symbolikou barev a s principy práce s s barvou v interiéru.

Ve čtvrtek 21.6.2012 se za účasti tisku konalo vyhlášení nejlepšího návrhu, který vybrali učitelé školy ve spolupráci s Tyfloservisem. Zvítězil návrh studenta Frimla. Do realizace fasády budou zapojeni mladí malíři z Malujeme jinak, kteří  společně s designérkou Janou Boháčkovou obohatili návrh o dětské malby.

Kluci Veselí z Malujeme jinak natočili o  celé realizaci film, který najdete ZDE.
Nejnovější článek

#39
Přivedli svět domů

Do Pardubic za první vilou Josefa Gočára

24. 8. 2022

Ctíte-li dílo architekta Josefa Gočára, pak víte o jeho nesmazatelném otisku v Hradci Králové. Nedaleké Pardubice však také mají co nabídnout. Výstava Přivedli svět domů představuje jeho první vilu a spojení s rodinou zdejších průmyslníků Binkových.

Celý článek